Welkom bij A04 - Amsterdam VERON

Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links

Clubavond

Gedurende het gehele jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, heeft de VERON afdeling Amsterdam iedere tweede donderdag van de maand verenigingsavond.

- Lees meer -

QSL-kaarten

Tijdens de maandelijkse clubavond kunt u uw QSL-kaarten ophalen bij de QSL-manager Tjerry - PA4T. Wil u weten of er kaarten voor u binnen zijn gekomen kunt u natuurlijk altijd online kijken of er kaarten voor u zijn in het QSL-overzicht.

- QSL-overzicht -

Het bestuur

Het bestuur van de Veron A04 Amsterdam komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

- Lees meer -A04.VERON.NL

Nieuwe leden

Het ledenaantal van de VERON Amsterdam blijft groeien, en hierbij willen we de volgende nieuwe leden welkom heten namens alle zend- en luisteramateurs.

Dhr. O. Elandt PD7LNX

Dhr. R. van Elleswijk

Meer weten over de VERON Amsterdam en onze activiteiten? Kom gerust eens langs op een clubavond of bezoek eens een lezing! Entree is altijd gratis.

U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via A04@veron.nl voor meer informatie.

Onze nieuwe leden

  Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links