Welkom bij A04 - Amsterdam VERON

Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links

Clubavond

Gedurende het gehele jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, heeft de VERON afdeling Amsterdam iedere tweede donderdag van de maand verenigingsavond.

- Lees meer -

QSL-kaarten

Tijdens de maandelijkse clubavond kunt u uw QSL-kaarten ophalen bij de QSL-manager Tjerry - PA4T. Wil u weten of er kaarten voor u binnen zijn gekomen kunt u natuurlijk altijd online kijken of er kaarten voor u zijn in het QSL-overzicht.

- QSL-overzicht -

Het bestuur

Het bestuur van de Veron A04 Amsterdam komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

- Lees meer -A04.VERON.NL

Convo

Convo 2020

Voorwoord van de voorzitter

Beste Mederadioamateurs,

Enige tijd geleden werden wij opgeschrikt door de mededeling dat wij een stikstofprobleem hebben.
Ik vroeg mij meteen af of er dan meer dan 78% stikstof in de lucht zou zitten.
Dit verbaasde mij niet direct, omdat ik tijdens mijn werkzame leven in een omgeving gewerkt heb waar apparatuur was geplaatst om het percentage zuurstof in de lucht te meten.
Als het percentage onder de 19% zou komen, ging een alarm af.
Het een en ander was nodig omdat in deze ruimte vloeibare stikstof en vloeibare helium af dampte.
Het stikstofprobleem blijkt een heel ander. Het gaat hier niet om stikstof maar om stikstof verbindingen die zeer giftig kunnen zijn.
Stikstof is dus niet het probleem maar de verbindingen die er met stikstof kunnen ontstaan.
Als zendamateurs gebruiken wij energie in de vorm van elektriciteit om onze hobby te kunnen uitoefenen.
In het verleden gebruikten wij buizen die veel meer energie slurpten dan transistors.
Het geringere verbruik is een bijkomend voordeel bij de verdere voordelen die de transistor al biedt.
Denk hierbij aan de ge´ntegreerde schakelingen. Iedere zendamateur zal de voordelen van de transistor onderschrijven.
Zelfs in eindtrappen met groot vermogen worden tegenwoordig transistors gebruikt.
Nu zouden wij als zendamateurs ons steentje bij kunnen dragen door over te stappen van QRO naar QRP. Dit kan zomaar een factor 100 schelen.
Met mijn KX3 van Elecraft kan ik prachtige verbindingen maken.
Het is natuurlijk ook zo dat een QRO zender maar heel kort een groot vermogen afgeeft, dus derhalve niet echt schadelijk voor ons milieu.

Toch wens ik jullie veel zend- en ontvangplezier toe in 2020.

Met vriendelijke groet,

Uw voorzitter Joep PA2JST

De gehele convo? [klik op het jaar om te downloaden]

Convo 2020

De downloads zijn als PDF-bestand. Om dit te openen heeft u Acrobat Reader nodig. Acrobat Reader kunt u op --www.adobe.com/nl/-- downloaden.

  Home | E-mail | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links