Welkom bij A04 - Amsterdam VERON

Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links

Clubavond

Gedurende het gehele jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, heeft de VERON afdeling Amsterdam iedere tweede donderdag van de maand verenigingsavond.

- Lees meer -

QSL-kaarten

Tijdens de maandelijkse clubavond kunt u uw QSL-kaarten ophalen bij de QSL-manager Tjerry - PA4T. Wil u weten of er kaarten voor u binnen zijn gekomen kunt u natuurlijk altijd online kijken of er kaarten voor u zijn in het QSL-overzicht.

- QSL-overzicht -

Het bestuur

Het bestuur van de Veron A04 Amsterdam komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

- Lees meer -A04.VERON.NL

Convo

Convo 2023

Voorwoord van de voorzitter

Beste Amsterdamse mede amateurs,

In 1975 heb ik examen gedaan voor het bedienen van een radiozendinstallatie.
Daartoe is mij begin 1976 een (C) machtiging verleend onder de roepletters PA0JST.
In datzelfde jaar heb ik examen gedaan in telegrafie voor het verkrijgen van een (A) machtiging.
Begin 1977 is mij een A machtiging verleend waarna mijn roepletters veranderden in PA2JST.
Dit was in de roerige jaren waarin ook voor de 27 Mc-er veel veranderde, waardoor er plotseling veel zendamateurs bij kwamen.
Daar waren ook veel jongere amateurs bij. De populatie zendamateurs is toen een aantal jaren min of meer gelijk gebleven tot midden jaren 80.
Vanaf die tijd is het aantal zendamateurs langzaam minder geworden.
Dit was niet alleen het geval bij de zendamateurs, ook bij verenigingen in het algemeen liep het ledenaantal terug.
Onder andere ook het aantal voetbalverenigingen is flink afgenomen. Maar vooral de laatste jaren is het aantal zendamateurs sterk teruggelopen.
Er komen gelukkig wel weer wat amateurs bij, maar veel jonge aanwas is er niet. En het is zeker niet voldoende om de terugloop tegen te gaan. Het een en ander is natuurlijk te wijten aan de grote opkomst van het internet, waar wij als zendamateurs ook dankbaar gebruik van maken. In de loop der jaren is onze “machtiging” veranderd in een “vergunning”, wat een vermindering van rechten inhoudt. Bij de afdeling Amsterdam zie ik ook dat de gemiddelde leeftijd van de aanwezige deelnemers op de clubavonden aan het toenemen is.
Op zich is dit geen probleem, maar wie gaat over een aantal jaren het stokje van de voorzitter en de andere bestuursleden overnemen? Maar zover is het nog niet.

Uw voorzitter wenst u een heel gezond en voorspoedig 2023 toe.


Joep Steeneken PA2JST.
  Home | E-mail | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links