Welkom bij A04 - Amsterdam VERON

Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links

Clubavond

Gedurende het gehele jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, heeft de VERON afdeling Amsterdam iedere tweede donderdag van de maand verenigingsavond.

- Lees meer -

QSL-kaarten

Tijdens de maandelijkse clubavond kunt u uw QSL-kaarten ophalen bij de QSL-manager Tjerry - PA4T. Wil u weten of er kaarten voor u binnen zijn gekomen kunt u natuurlijk altijd online kijken of er kaarten voor u zijn in het QSL-overzicht.

- QSL-overzicht -

Het bestuur

Het bestuur van de Veron A04 Amsterdam komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

- Lees meer -A04.VERON.NL

Convo

Convo 2019

Voorwoord van de voorzitter

Beste Amsterdamse radioamateurs,

Al enige jaren geleden zijn de vaardigheden op het gebied van telegrafie als exameneis afgeschaft.
Dit is gedaan omdat telegrafie in het professionele verkeer niet meer gebruikt wordt.
De laatste jaren is de opbouw van onze ontvangers en zenders zeer sterk veranderd.
Dit is in grote mate te danken aan de SDR constructie waardoor veel onderdelen, die in het verleden noodzakelijk waren, kwamen te vervallen.
Vergelijk het zendamateurexamen eens met het rijexamen voor het mogen besturen van een automobiel. Bij het afleggen van dit examen wordt niet gevraagd naar het verschil tussen een conventionele dieselinspuiting of common-rail, laat staan dat je het verschil moet kennen tussen een gedesaxeerde zuiger en een gedesaxeerde krukas.
Deze vergelijking is natuurlijk een beetje overdreven, maar wat minder eisen van de technische kennis binnen het examen voor radiozendamateurs zou voor een heleboel aankomende zendamateurs een welkome verlichting zijn. Ik hoor het u al zeggen, de E in de naam VERON staat toch voor experimenteel. Het is natuurlijk niet verboden te experimenteren, hetzelfde geldt voor het gebruik van CW, maar het is ook zeker niet verplicht.

Toen ik examen deed voor mijn, toen nog, verklaring van bevoegdheid tot het bedienen van een radiozendinstallatie, waarmee ik een machtiging kon aanvragen voor het in bezit hebben van een radiozendinstallatie, moest ik onder andere iets weten over het neutrodyniseren van de eindbuizen. Dit is verleden tijd. De technische kennis als exameneis mag wel wat minder.
Vragen over voorwaarden en hoe je je op de amateur-banden dient te gedragen moeten natuurlijk gehandhaafd blijven en mogen wat mij betreft zelfs uitgebreid worden.
Hierdoor kan eventuele ergernis bij veel zendamateurs voorkomen worden.

Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken u een goed 2019 toe te wensen met een goede gezondheid en vooral veel radio plezier.

Met vriendelijke groet,

Uw voorzitter Joep PA2JST

De gehele convo? [klik op het jaar om te downloaden]

Convo 2019

De downloads zijn als PDF-bestand. Om dit te openen heeft u Acrobat Reader nodig. Acrobat Reader kunt u op --www.adobe.com/nl/-- downloaden.

  Home | E-mail | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links