Welkom bij A04 - Amsterdam VERON

Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links

Clubavond

Gedurende het gehele jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, heeft de VERON afdeling Amsterdam iedere tweede donderdag van de maand verenigingsavond.

- Lees meer -

QSL-kaarten

Tijdens de maandelijkse clubavond kunt u uw QSL-kaarten ophalen bij de QSL-manager Tjerry - PA4T. Wil u weten of er kaarten voor u binnen zijn gekomen kunt u natuurlijk altijd online kijken of er kaarten voor u zijn in het QSL-overzicht.

- QSL-overzicht -

Het bestuur

Het bestuur van de Veron A04 Amsterdam komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

- Lees meer -A04.VERON.NL

Convo

Convo 2024

Voorwoord van de voorzitter

Beste Amsterdamse mede-Radiozendamateurs,

Er is in de loop der jaren heel wat veranderd op radiogebied.
Mijn eerste HF ontvanger was de R-388A van Collins.
Het is een prachtige ontvanger met een uiterst lineair en voor die tijd (ontworpen eind 1940) zeer stabiel VFO.

Oorspronkelijk zat er geen productdetector in, maar een prima ontwerp uit een ARRL Handbook van 1976, loste dit probleem op.
Door de permeabiliteit afstemming met hart-wielen is de gelijkloop van deze ontvanger uitstekend.
De R-388A is uitgerust met drie mechanische filters, 1 voor CW, 1 voor SSB en 1 voor AM, en komt overeen met de 51J-4 van Collins. In het boek van Fred Osterman “RECEIVERS PAST & PRESENT 1942-2013” wordt de ontvanger beschreven.
Hierin staat echter wel een onvolkomenheid nl. de antenne-impedantie wordt opgegeven als 50 Ohm. Als je het schakelschema bekijkt zie je dat de in-koppeling van de antenne bovenop de eerste ingangskring zit, waardoor het niet anders kan dan dat het een hoge impedantie moet zijn omdat er in-koppelkringen ontbreken.
Als je de ontvanger direct aan een antenne met een lage impedantie aansluit kun je last krijgen van oscillaties. Dit is goed op te lossen door de antenne in te koppelen met een 4:1 impedantie trafo. Mijn tweede ontvanger was de NRD-535 van JRC.
Dit is een van de laatste ontvangers zonder computer snufjes. Geen DSP of SDR maar een ontvanger met gewone filters voor de laagste IF. De gevoeligheid van de NRD-535 is 0.1 microvolt waar de R-388A het met 5 microvolt moet doen.

Op de locatie waar ik woon merk je dat niet omdat de QRM in de stad zo hoog is dat een zeer gevoelige ontvanger overbodige luxe is.
In het boek van Osterman schrijft hij over de NRD-535 ontvanger, “An outstanding general coverage receiver”. Daar kan ik het wel mee eens zijn.
Mijn voorlopig laatste ontvanger is de RSPdx van SDRplay, uiteraard in combinatie met een laptop.
Het voordeel van deze SDR-ontvanger is dat deze is uitgerust met lowpass filters voor de lage banden. De eerste twee genoemde ontvangers zijn uitsluitend HF ontvangers, de SDR-ontvanger loopt van 1KHz tot 1GHz.
Dat is het grote verschil met de huidige ontvangers ten opzichte van de wat bejaarde ontvangers.
Ik hoop dat ik u een beetje enthousiast hebt gemaakt om ook af en toe naar een ontvanger te luisteren, dat kan natuurlijk ook het ontvanger-gedeelte van uw transceiver zijn.

Rest mij nog u en uw naasten een voorspoedig 2024 te wensen met eventueel veel radio plezier.

Joep Steeneken PA2JST
  Home | E-mail | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links