Welkom bij A04 - Amsterdam VERON

Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links

Clubavond

Gedurende het gehele jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, heeft de VERON afdeling Amsterdam iedere tweede donderdag van de maand verenigingsavond.

- Lees meer -

QSL-kaarten

Tijdens de maandelijkse clubavond kunt u uw QSL-kaarten ophalen bij de QSL-manager Tjerry - PA4T. Wil u weten of er kaarten voor u binnen zijn gekomen kunt u natuurlijk altijd online kijken of er kaarten voor u zijn in het QSL-overzicht.

- QSL-overzicht -

Het bestuur

Het bestuur van de Veron A04 Amsterdam komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

- Lees meer -A04.VERON.NL

Lezingen

2019

Januari

Op donderdag 10 januari houden wij onze jaarlijkse huishoudelijke-vergadering. De avond begint om 20:00 uur. Een ieder die de VERON een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen en zo zijn/haar mening te delen met het bestuur van de afdeling Amsterdam. De vergadering wordt gehouden in het Haarlemmermeerstation Amstelveenseweg 264.

Februari

Donderdag 14 februari.

Verenigingsavond.
Komt allen en maak er een gezellige avond van.

Maart

Donderdag 14 maart.

Verenigingsavond.

April

Op donderdag 11 april bespreken we de VR-voorstellen.

Uw bestuur zal op zaterdag 13 april deelnemen aan de jaarlijkse VERON Verenigingsraad waarin o.a. de VR-voorstellen 2019 behandeld zullen worden. Onze afgevaardigden van de afdeling willen op deze VR graag uw mening over de ingediende voorstellen overbrengen.

Alle VR-voorstellen vast beoordelen? [klik op onderstaande link om te downloaden]

VR-voorstellen 2019

Mei

Donderdag 9 mei.

Verenigingsavond.

Juni

Donderdag 13 juni.

Verenigingsavond.

Juli

Wegens vakantie is er deze maand geen afdelingsbijeenkomst.


Augustus

Wegens vakantie is er deze maand geen afdelingsbijeenkomst.


September

Op 7 en 8 september worden de PHONE velddagen georganiseerd door onze afdeling.
Net zoals vorige keren worden deze velddagen gehouden op het terrein van de Zaanse Golf Club.

Het adres van de Zaanse Golf Club is: Zuiderweg 68, 1456 NH Wijdewormer.

U bent van harte welkom op de velddagen.

Wij beginnen op zaterdag om 10.00 uur met het opbouwen van het station.
Als u een bezoek wilt brengen, gaat u het hek binnen van de Golf club en volgt u de weg, ook waar aangegeven is dat u er niet door mag rijden.
U parkeert uw auto op het parkeerterrein aan het einde van de weg.
Ga het grote hek door en u kunt dan mee helpen met het opbouwen van het station.
Uiteraard bent u ook van harte welkom op andere tijden.

Wij willen u erop wijzen dat er ook ruimte is voor het doen van experimenten.
Tot ziens op de velddagen.

Op donderdag 12 september is er weer een bijeenkomst in de conducteursruimte van het Haarlemmermeerstation. De avond begint om 20:00 uur. U kunt uw QSL kaarten ophalen en brengen.

Ook is er een lezing welke wordt gegegeven door Hans Walrecht met als onderwerp "Ultra en Enigma".

ULTRA is de naam van de totale Britse inspanningen waarbij de Duitse gecodeerde berichten in de Tweede Wereldoorlog ontcijferd werden.
De Duitsers voerden een zeer mobiele oorlog en dat betekende dat de berichten vercijferd per radio werden verstuurd. En dat konden de Britten volgen...

De Duitsers hebben nooit geweten dat de Britten en later de Amerikanen de hele oorlog lang bijna alle berichten tussen bevelhebbers en de legers, squadrons en schepen konden lezen.
Dit was zo'n belangrijke en beslissende bron van informatie dat de geheimhouding "Most Secret" nog niet genoeg was. Het werd "ULTRA secret", maar om veiligheidsredenen in de berichtgeving altijd verhuld.
De hutten bij Bletchley Park en de landhuizen verspreid over het land boden op het hoogtepunt werk aan bijna 10.000 mensen die zich bezig hielden met het verwerken en ontcijfern van de codeberichten.
Overal in Groot-BrittanniŽ en het niet bezette Europa luisterden 8000 mensen van de Y service (wireless service) naar door de Duitsers uitgezonden codeberichten. Die werden nauwkeurig genoteerd en doorgestuurd maar Bletchley Park.

Bekend is het codeerapparaat Enigma, dat overigens in de jaren '20 gewoon voor iedereen te koop was.
De Enigma werd gedurende de oorlog steeds ingewikkelder, maar steeds lukte het de Britten om de berichten te ontcijferen, mede door fouten van de Duitsers.
Voor het meest belangrijke berichtenverkeer kwamen de Duitsers later met de Geheimschreibers. Om die codes te kraken werd o.a. de eerste computer gebouwd, de Colossus.

De presentatie geeft een historisch overzicht van verschillende "geheimschrift" methoden, laat zien hoe de Enigma werd gebruikt (met behulp van de fraaie simulator van Dirk Rijmenants), hoe de berichten werden opgevangen, op welke manieren de code van de dag werd gekraakt en wat er met die informatie gebeurde.

Churchill zei na de oorlog tegen Koning George VI:
"Dankzij ULTRA hebben we de oorlog gewonnen". ULTRA speelde uiteindelijk een beslissende rol.

Deze presentatie is zeker geen wiskundige bijeenkomst, maar eerder een spannend verhaal en een interessant stukje geschiedenis.

Deze presentatie duurt ongeveer anderhalf uur.

Als er op deze avond nog tijd over is, vindt er ook een korte evaluatie plaats van de velddagen welke het weekend daarvoor gehouden zijn.
Uiteraard kunt u met al uw technische vragen terecht op deze avond. Wellicht kan een van de aanwezigen u van een antwoord voorzien.
Het adres is Amstelveenseweg 264 te Amsterdam.

Komt allen, dan maken wij er een gezellige avond van.


Oktober

Donderdag 10 oktober.

verenigingsavond.

November

Donderdag 14 november.

Verenigingsavond.

December

Donderdag 12 december.

Verenigingsavond.

  Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links