Welkom bij A04 - Amsterdam VERON

Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links

Clubavond

Gedurende het gehele jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, heeft de VERON afdeling Amsterdam iedere tweede donderdag van de maand verenigingsavond.

- Lees meer -

QSL-kaarten

Tijdens de maandelijkse clubavond kunt u uw QSL-kaarten ophalen bij de QSL-manager Tjerry - PA4T. Wil u weten of er kaarten voor u binnen zijn gekomen kunt u natuurlijk altijd online kijken of er kaarten voor u zijn in het QSL-overzicht.

- QSL-overzicht -

Het bestuur

Het bestuur van de Veron A04 Amsterdam komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

- Lees meer -A04.VERON.NL

Velddag

De VERON afdeling Amsterdam probeert jaarlijks een velddag voor zijn leden te organiseren.

Het doel is behalve met diverse zenders en antennes leuke verbindingen over de gehele wereld te maken met andere zendamateurs ook een gezellige dag te hebben.

Velddag

Dus behalve de radio-hobby zit er ook een sociaal aspect aan. Samen eten en een bak koffie. Een praatje met elkaar maken anders dan via de radio.

Velddag

Wanneer u interesse heeft om lid te worden van de afdeling Amsterdam of u wilt graag meer informatie ontvangen, dan kunt u zich wenden tot:

Secretariaat VERON afd. Amsterdam

E-mail: Peter Bentvelsen - PA3HEO

  Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links