Welkom bij A04 - Amsterdam VERON

Home | Contact | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links

Clubavond

Gedurende het gehele jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, heeft de VERON afdeling Amsterdam iedere tweede donderdag van de maand verenigingsavond.

- Lees meer -

QSL-kaarten

Tijdens de maandelijkse clubavond kunt u uw QSL-kaarten ophalen bij de QSL-manager Tjerry - PA4T. Wil u weten of er kaarten voor u binnen zijn gekomen kunt u natuurlijk altijd online kijken of er kaarten voor u zijn in het QSL-overzicht.

- QSL-overzicht -

Het bestuur

Het bestuur van de Veron A04 Amsterdam komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

- Lees meer -A04.VERON.NL

Convo

Convo 2018

Voorwoord van de voorzitter

Beste mede radio amateurs,

In 2018 wordt het alweer de 6e keer dat wij de velddagen zullen organiseren bij de “Zaanse Golfclub”. Het afgelopen jaar viel de score wat tegen. Dit had meerdere oorzaken, te weten de minder goede condities en het feit dat er minder (ervaren) operators waren. Uiteraard was het niet minder gezellig, maar het hoofddoel is toch het maken van zoveel mogelijk verbindingen. Bij deze wil ik dan ook een oproep doen aan u, als radiozendamateurs, om in overweging te nemen u op te geven als deelnemer aan de “phone velddagen” van 2018. Deze worden georganiseerd in het eerste volle weekend van september; dat wil zeggen zaterdag 1- en zondag 2 september 2018. Houdt deze dagen vrij in uw agenda! U kunt u opgeven voor deelname aan de velddagen via a04@veron.nl. De werkzaamheden tijdens de velddagen bestaan niet alleen uit het maken van verbindingen, maar ook uit het opzetten van de tent, antennes en het installeren van het station. Ook kunt u tijdens de velddagen uw zelfgemaakte antennes en andere projecten testen op onze locatie, er is voldoende ruimte en het storingsniveau is zeer laag. Ook als u geen ervaring hebt als contest-operator is dit geen bezwaar; er zijn ervaren operators die u de kneepjes van het vak kunnen bijbrengen.

Altijd handig als u thuis zelf een keer een contest wilt draaien.

Voor het goed runnen van de velddagen zijn er ± 10 deelnemers nodig.

Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Langs deze weg wil ik u een goed 2018 wensen voor u en uw naasten en uiteraard veel succes met de door ons allen zo geliefde radiohobby.

Met vriendelijke groet
Joep Steeneken PA2JST.

De gehele convo? [klik op het jaar om te downloaden]

Convo 2018

De downloads zijn als PDF-bestand. Om dit te openen heeft u Acrobat Reader nodig. Acrobat Reader kunt u op --www.adobe.com/nl/-- downloaden.

  Home | E-mail | Bestuur | Clubavond | Lezingen | Velddagen | Nieuwe leden | PI4RCA | ADXC Award | QSL voor u ? | Convo | Extra mededelingen | Links